Људи с три ока(19): Олга Јеврић-ФОТОГРАФИЈОМ ПРОТИВ ХАОСА

Последњи сусрет с  вајарком Олгом Јеврић, редовном чланицом Српске акедемије наука и уметности „Олга Јеврић припада оном реду уметника који

Read more