Импресум„Војвођански новинар“ је портал Друштва новинара Војводине

Регистарски број у Регистру јавних гласила: IN000445

Оснивач и издавач: Друштво новинара Војводине

Адреса: Нови Сад,  Војвођанских бригада 17

Телефон: 021/6623321; 6623303

За издавача: Петар Кочић, председник ДНВ

Одговорни уредник: Јелена Допуђ

Оперативни уредник: Биљана Ратковић Његован

Редакција:

Боривој Миросављевић, новинар и фото-репортер

Чедомир Кецо, новинар

Биљана Попадић, новинар

Петар Њаради, новинар

Илеана Околишан Баба, музички новинар

Младен Булут, новинар

Марко Иванић, новинар

Лаура Парацки  Ринд, новинар

Милијана Кочић, новинар редактор

Неђо Катанић: новинар и фото-репортер