Импресум„Војвођански новинар“ је портал Друштва новинара Војводине

Регистарски број у Регистру јавних гласила: IN000445

Оснивач и издавач: Друштво новинара Војводине

Адреса: Нови Сад, Трг Марије Трандафил 14, канцеларија Војвођанских бригада 17

Телефон: 021/6623321; 6623303

За издавача: Петар Кочић, председник ДНВ

Одговорни уредник: Јелена Допуђ

Редакција:

Боривој Миросављевић, новинар и фото-репортер

Александра Чубрановић, фото-репортер

Радомир Чубрановић, новинар

Чедомир Кецо, новинар

Биљана Попадић, новинар

Петар Њаради, новинар

Илеана Околишан Баба, музички новинар

Валентина Чизмар, новинар

Лаура Парацки  Ринд, новинар

Милијана Кочић, новинар редактор